Obnova a inžinierske siete

Obnovou docielime, aby objekt bol opäť v pôvodnom stave a plnil pôvodný účel.

Inžinierske siete

Pri samotnej realizácií sietí treba dbať na vyhotovanie revízných šácht, ktoré slúžia na prevádzkovú údržbu a kontrolu. Je potrebné dodržiavať odostupy a minimálne hĺbkové uloženie.