Stavby a zateplenie budov

Zateplenie budov pri súčasných cenách energií má veľmi veľký význam. Pri návrhu zateplenia budovy je potrebné riešiť budovu ako celok a snažiť sa eliminovať tepelné mosty na budove.

Zateplenie stien rozlišujeme:

- kontaktné - vyhotovuje sa pomocou polystyrenu alebo minerálnej vaty. Pri lepení izolantu treba dbať na celoobvodové lepenie izonlantu + dva bodové terče. V dôsledku lepenia iba na terče (buchty) vzniká prúdenie vzduchu medzi tepelnou izoláciou a murivom, ktoré veľmi znižuje účinnosť zateplenia.

- bezkontaktné - tepelná izolácie je odvetrávaná medzi paropriepustnou fóliou a fasádným opláštením.

Zaťeplovacie systémi dodavame : Weber terannova, Baumit, Revco, Cemix