Projektovanie

Zabezpečujeme kompletné projektové dokumentácie od stavebných štúdií až po realizačný projekt stavby. Máme dlhoročné skúsenosti s realizáciu stavieb a v dôsledku týchto skúsenosti vieme navrhnúť optimálne dispozičné riešenie stavby. Naším cieľom je navrhovať ekonomické stavby, na ktoré sa vynaloží primerané množstvo finančných prostriedkov. Na základe Vaších predbežných predstáv o budúcej stavbe Vám vieme urobiť ponuku na projekt stavby. Robíme projetky novostavieb aj rekonštrukcií budov.