Top v stavebníctve

     Mnohí budúci majitelia nehnuteľností šetria na materiáloch, na ktorých sa šetriť nemá. Tieto materiály ovpylvňujú ekonomickosť a životnosť celej stavby, ktorá by mala byť minimálne 30 rokov. Potom vznikajú rôzne poruchy, ktorých riešenie je problematické. Pri riešení a odstraňovaní týchto porúch musia majitelia vynaložiť rádovo viac finančných prostriedkov, ako v prípade, že by použili správnu technológiu alebo materiál už pri výstavbe.  Použitie vhodného materiálu si vyžaduje skúsenosti a znalosti o danom materiály.

Oblasti, ktoré by majiteľ pri výstavbe nemal podceniť:

- projekt budovy (nie iba projekt na stavebné povolenie),

- základy budovy,

- zateplenie budovy,

- zastrešenie budovy,

- otvory budovy (okná, dvere).