Strechy

Pri výstavbe dodávame kompletné strešné systémy rôznych značiek. Výber vhodného strešného plášťa záleží od technickej náročnosti strechy, vplyvu poveternostných podmienok a samozrejme od finančných možností zákazníka. Pri návrhu strešného plášťa je potrebné si uvedomiť, že predovšetkým pri novostavbách by mal slúžiť minimálne 50 rokov. Z tohto dôvodu treba navrhovať odskúšané a vhodné krytiny.