Statika stavieb

Hlavným projekčným zámerom je vyhotovenie kompletného statického projektu. Zabezpečujeme statický posudok rodinných domov pre stavebné povolenie (orientačná cena 150,00 - 200,00 Eur). Kompletný realizačný projekt obsahuje všetky potrebné konštrukčné výkresy podľa potreby.

Ku každéme statickému posudku je vhodné urobiť geologický prieskum, ktorý vieme zabezpečiť. Tento prieskum sa zanedbáva a až počas výstavby sa zistí, že sa na niečo zabudlo. Alebo počas riešenia architektonicej časti sa nad tým neuvažovalo a potom vznikajú technické problémy. V konečnom dôsledku zaplatí invetor niekoľkonásobne viac ako keby zaplatil kompletný realizačný projekt statiky vrátane geologického prieskumu.

Statický systém stavby je potrebné dimenzovať komplexne ako celú stavbu a nie iba vybrané jednotlivé konštrukcie pre stavebné povolenie. Komplexné dimenzovanie je treba dodržiavať predovšetkým kvôli tomu, že zaťaženie stavby sa od hornej stavby prenáša do základových konštrukcií a v dôsledku zaťaženia jednotlivých prvkov treba určiť jednotlivé parametre prvku.